дүнү


дүнү
1. иск. Бер нәрсәдән икенче нәрсәгә, бер төрдән икенче төргә әверелү эчем янып дүнәр кара күмергә 2. Аумакайлык күрсәтү, икенче якка күчү кире якка дүнү. Фикердән, караштан һ. б. ш. баш тарту. Диннән ваз кичү, икенче дингә күчү тур. 3. диал. Ачудан, үпкәләүдән караңгы чырайлы булу йөз бирми, дүнеп тора иде

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.